Fronttikehityksen uudet välineet Visual Studio 2015:ssa

Play Fronttikehityksen uudet välineet Visual Studio 2015:ssa
Sign in to queue

Description

Visual Studio 2015 ja ASP.NET Core tuo uusia työnkulkuja ja työkaluja sovellusten frontend-kehitykseen. Mikä on Gulp? Grunt? NPM? Bower? Miten käsittelen TypeScript- tai LESS tiedostot uusien työkalujen avulla? Tule ja opi miten voit hyödyntää näitä työkaluja kehityksessä.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents