Lync 2010 (SK)

50 minutes, 8 seconds

Download

Right click “Save as…”

Microsoft Lync 2010 je klient jednotnej komunikácie na odosielanie dátových aj hlasových správ a organizáciu stretnutí. Umožňuje komunikovať priamo z balíka Microsoft Office alebo z Sharepoint webov, čím poskytne vašim používateľom spôsob efektívnejšej komunikácie. V prezentácii sa prakticky zoznámite s touto novou komunikačnou technológiou a možnosťami jej nasadenia. www.mstv.sk

Tag:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.