Lync 2010 (SK)

50 minutes, 8 seconds

Download

Right click “Save as…”

Microsoft Lync 2010 je klient jednotnej komunikácie na odosielanie dátových aj hlasových správ a organizáciu stretnutí. Umožňuje komunikovať priamo z balíka Microsoft Office alebo z Sharepoint webov, čím poskytne vašim používateľom spôsob efektívnejšej komunikácie. V prezentácii sa prakticky zoznámite s touto novou komunikačnou technológiou a možnosťami jej nasadenia. www.mstv.sk

Tag:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.