Blog Post

MSDN Live 2010: Sesjon 2 - Hvordan utvikle applikasjoner på Windows Azure

Play MSDN Live 2010: Sesjon 2 - Hvordan utvikle applikasjoner på Windows Azure
Sign in to queue

Description

Microsoft er "all in" på cloud. Windows Azure er plattformen fra Microsoft for cloud-tjenester og applikasjoner. Denne sesjonen går gjennom hvordan en bruker de viktigste tjenestene i Windows Azure og hvorfor dette vil påvirke de fleste utviklere i årene fremover.

Foredragsholder: Olav Tollefsen, Microsoft Norge. Nivå: 200

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents