Blog Post

MSDN Live 2010: Sesjon 3 - Hvordan bruke Windows Server AppFabric

Play MSDN Live 2010: Sesjon 3 - Hvordan bruke Windows Server AppFabric
Sign in to queue

Description

Windows Server AppFabric er et tillegg til Windows Server som gir forbedret hosting, administrasjon og caching for webapplikasjoner og mellomlagstjenester. Denne sesjonen gir deg et godt overblikk over innholdet og funksjonaliteten til Windows Server AppFabric og hvordan du tar det i bruk.

Foredragsholder: Børge Hansen, Microsoft Norge. Nivå: 100.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents