Blog Post

MSDN Live 2010: Sesjon 3 - Hvordan bruke Windows Server AppFabric

Download this episode

Download Video

Description

Windows Server AppFabric er et tillegg til Windows Server som gir forbedret hosting, administrasjon og caching for webapplikasjoner og mellomlagstjenester. Denne sesjonen gir deg et godt overblikk over innholdet og funksjonaliteten til Windows Server AppFabric og hvordan du tar det i bruk.

Foredragsholder: Børge Hansen, Microsoft Norge. Nivå: 100.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.