Blog Post

MSDN Live 2010: Sesjon 5 - Windows Phone 7

Download this episode

Download Video

Description

Windows Phone 7 markerer en ny start for Microsofts satsning på mobiltelefoner. En av de kanskje mest spennende nyhetene er muligheten for å utvikle Silverlight- (.NET) baserte applikasjoner til telefonen som kan selges gjennom Microsofts Mobile Marketplace. I denne presentasjonen vil du få god oversikt over alt du trenger å vite for å komme i gang med utvikling for Windows Phone 7 og hvordan publisere applikasjonene dine.

  • Introduksjon til Windows Phone 7 som applikasjonsplattform
  • Telefonspesifikke API som kamera, lokasjon og push-meldinger
  • Design av brukeropplevelse i Blend 4
  • Introduksjon til Windows Phone 7 som applikasjonsplattform

Foredragsholder: Jonas Follesø(MVP), Bekk Consulting. Nivå: 200

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.