MSDN Live 2010: Sesjon 5 - Windows Phone 7

52 minutes, 31 seconds

Download

Right click “Save as…”

Windows Phone 7 markerer en ny start for Microsofts satsning på mobiltelefoner. En av de kanskje mest spennende nyhetene er muligheten for å utvikle Silverlight- (.NET) baserte applikasjoner til telefonen som kan selges gjennom Microsofts Mobile Marketplace. I denne presentasjonen vil du få god oversikt over alt du trenger å vite for å komme i gang med utvikling for Windows Phone 7 og hvordan publisere applikasjonene dine.

  • Introduksjon til Windows Phone 7 som applikasjonsplattform
  • Telefonspesifikke API som kamera, lokasjon og push-meldinger
  • Design av brukeropplevelse i Blend 4
  • Introduksjon til Windows Phone 7 som applikasjonsplattform

Foredragsholder: Jonas Follesø(MVP), Bekk Consulting. Nivå: 200

Tag:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.