Blog Post

MSDN Live 2010: Sesjon 6 - HTML5 og IE9 – neste generasjons webstandarder i dag!

Play MSDN Live 2010: Sesjon 6 - HTML5 og IE9 – neste generasjons webstandarder i dag!
Sign in to queue

Description

HTML5 er neste generasjons webstandarder for utvikling av rikere webapplikasjoner. Microsoft har valgt å satse på denne standarden, og IE9 vil bli en stor oppdatering med støtte for mange av de viktigste HTML5-standardene. I denne presentasjonen vil du få en god oversikt over hva som er nytt i HTML5 og hvordan du kan ta dette i bruk for å lage nye innovative web-applikasjoner. Vi vil se på hvordan du kan ta i bruk disse standardene allerede i dag, og samtidig sikre bakoverkompabilitet med eldre nettlesere. I tillegg vil vi se på noen av de viktigste nyhetene i IE9, blant annet muligheten for tettere integrasjon mot Windows 7.

Foredragsholder: Jonas Follesø(MVP), Bekk Consulting. Nivå: 200

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents