MSDN Live 2010: Sesjon 6 - HTML5 og IE9 – neste generasjons webstandarder i dag!

57 minutes, 9 seconds

Download

Right click “Save as…”

HTML5 er neste generasjons webstandarder for utvikling av rikere webapplikasjoner. Microsoft har valgt å satse på denne standarden, og IE9 vil bli en stor oppdatering med støtte for mange av de viktigste HTML5-standardene. I denne presentasjonen vil du få en god oversikt over hva som er nytt i HTML5 og hvordan du kan ta dette i bruk for å lage nye innovative web-applikasjoner. Vi vil se på hvordan du kan ta i bruk disse standardene allerede i dag, og samtidig sikre bakoverkompabilitet med eldre nettlesere. I tillegg vil vi se på noen av de viktigste nyhetene i IE9, blant annet muligheten for tettere integrasjon mot Windows 7.

Foredragsholder: Jonas Follesø(MVP), Bekk Consulting. Nivå: 200

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.