Blog Post

MSDN Live 2010: Sesjon 6 - HTML5 og IE9 – neste generasjons webstandarder i dag!

Sign in to queue

Description

HTML5 er neste generasjons webstandarder for utvikling av rikere webapplikasjoner. Microsoft har valgt å satse på denne standarden, og IE9 vil bli en stor oppdatering med støtte for mange av de viktigste HTML5-standardene. I denne presentasjonen vil du få en god oversikt over hva som er nytt i HTML5 og hvordan du kan ta dette i bruk for å lage nye innovative web-applikasjoner. Vi vil se på hvordan du kan ta i bruk disse standardene allerede i dag, og samtidig sikre bakoverkompabilitet med eldre nettlesere. I tillegg vil vi se på noen av de viktigste nyhetene i IE9, blant annet muligheten for tettere integrasjon mot Windows 7.

Foredragsholder: Jonas Follesø(MVP), Bekk Consulting. Nivå: 200

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.