Blog Post

MSDN Live 2011: Sesjon 1 - Cloudify your Silverlight!

Play MSDN Live 2011: Sesjon 1 - Cloudify your Silverlight!
Sign in to queue

The Discussion

  • User profile image
    Kay Wessel

    Meget bra foredrag, rett på sak, med glimrende eksempler. Way to go Glenn!

    Synes også kvaliteten på video'en og måten den var tatt opp på var bra.

Add Your 2 Cents