Blog Post

MSDN Live 2011: Sesjon 3 - Utvikling og design av mobile applikasjoner

Play MSDN Live 2011: Sesjon 3 - Utvikling og design av mobile applikasjoner
Sign in to queue

Description

Foredragsholder: Sigurd Snørteland, Sandviks
Microsoft går "all in" med Windows Phone 7, og nå som Nokia også er med på laget, så er dette en mobilplattform alle Microsoft-utviklere bør kjenne til. Vi ser på hvor enkelt det er å utvikle WP7 forretningsapplikasjoner som benytter Windows Azure. Vi ser også på hvordan man utvikler en underholdnings-app (myChannel9) fra grunnen av, hvordan man deployer den til Marketplace og hvordan man tjener penger på den (betalings-app eller gratis-app med reklame). Til slutt ser vi litt på hvordan man kan konvertere WP7-applikasjoner til andre plattformer (iPhone og Android).

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents