Blog Post

MSDN Live 2011: Sesjon 5 - Automatisert testing

Download this episode

Download Video

Description

Foredragsholder: Tore Vestues, BEKK Consulting
I stedet for å være et verktøy, er TDD i ferd med å bli en tvangstrøye når man snakker om automatisert testing. Testing er mer enn en teknikk. Denne presentasjonen gir et innblikk i automatisert testing i en større kontekst, og med utgangspunkt i problemene som automatisering søker å løse, presenteres midlene vi har til rådighet for å løse dem på en god måte.

Tag:

Testing

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.