Blog Post

MSDN Live 2011: Sesjon 5 - Automatisert testing

Sign in to queue

Description

Foredragsholder: Tore Vestues, BEKK Consulting
I stedet for å være et verktøy, er TDD i ferd med å bli en tvangstrøye når man snakker om automatisert testing. Testing er mer enn en teknikk. Denne presentasjonen gir et innblikk i automatisert testing i en større kontekst, og med utgangspunkt i problemene som automatisering søker å løse, presenteres midlene vi har til rådighet for å løse dem på en god måte.

Tag:

Testing

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents