Blog Post

Silverlight TV Sverige #05 - WCF RIA Services

Play Silverlight TV Sverige #05 - WCF RIA Services
Sign in to queue

Description

WCF RIA Services - vad, varför och hur?

Silverlight TV Sverige är en serie för dig som är intresserad och vill lära dig mer om Silverlight.

Presentatörer:
Pontus Wittenmark @pontwitt
Danwei Tran Luciani @danweitran

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents